Category Archives: หม้อทอด

การเลือกหม้อทอด

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัว ที่มุ่งเน้นการออกแบบมาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ สามารถทอดอาหารได้โดยไม่ต้องใส่น้ำมัน อีกทั้งยังช่วยรีดน้ำมันออกจากอาหารได้อีกด้วยครับ โดยเฉพาะเนื้อไก่ เนื้อหมู หรืออาหารทอดที่ซื้อมาจากนอกบ้าน การใช้หม้อทอดอุ่นจะรีดน้ำมันเดิมของอาหารออก ทำให้อาหารอร่อยขึ้น รู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านการทอดมาใหม่ๆ แต่ทั้งนี้หม้อทอดจะเหมาะเฉพาะอาหารที่มีความมันภายในตัว เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆมากกว่าอาหารที่ไม่มีน้ำมันผสมอยู่เลยครับ