ไฮแดรนเนีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrnagea macrophylla Thunb.) Ser.
วงศ์ : Hydrangeaceae
ชื่อสามัญ : Hydrangea
ชื่ออื่น : ดอกสามเดือน (เชียงใหม่) ดอกหกเดือน (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูง 0.8-1.3 เมตร แตกกิ่งก้าน ใบ เดี่ยว รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบมน แต่แหลมกว่าโคนใบ ขอบใบจัก ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเทา ดอก ช่อ ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ดอกสีน้ำเงิน ฟ้า ชมพู่อ่อน หรือเมื่อบานนานๆ จะเป็นสีขาว (ดอกบานได้หลายวัน)
ส่วนที่เป็นพิษ : ทั้งต้นสด
สารพิษ : Cyanogenetic glycosides
การเกิดพิษ : รับประทานจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน เดินเซเหมือนคนเมา หายใจลำบาก กล้ามเนื้อเปลี้ย ถ้าเป็นมากหมดสติ บางรายมีอาการชัก